Låt busslampan visa när bussen är sen

Inlämnad av:

Caroline Närhi, 2015-09-25 12:38

Slutdatum:

2015-12-24

Idén kommer från Eddie Närhi eddie.narhi@hotmail.com

Idébeskrivning.

Med ett enkelt knapptryck ska busschauffören kunna meddela allmänheten om att hen är försenad i sitt körschema. Att vänligen be om företräde i situationer som tillåter det, utan att skapa problem.

Två lampor monteras därför på bussen, en fram och en bak. Vid lampan på sidan av bussen och alternativt framför/bakom bussen, monteras även en skylt med texten "Lyser lampan så har jag bråttom" eller liknande. Denna skylt behöver inte lysa på något sätt men finns möjligheten så är det väl bara bättre ju mer den syns.

Varför?
Jo, för kan det vara så att om en buss hamnar efter sitt körschema så är det svårt att komma tillbaka i sitt schema? Och ju längre dagen går desto mer tider blir drabbade.

Som nyinflyttad i Västerås så vet jag dock inte om det här är ett problem. Men även små problem behöver lösningar!

Det jag hoppas på att lösa.
Att busstider lättare ska hållas, det skulle innebära en smidigare kollektivtrafik. Vilket kanske leder till en ökning av bussresenärer. Och med mer resenärer så kan detta leda till minskade utsläpp i biltrafiken.

Hur?
L
ampan i sig är inget problem att installera, tyngden av hur frågan bör istället riktas mot informationen som måste nå fram. En snabb föreläsning för de anställda chaufförerna eller i pappersformat borde inte vara något problem att nå fram med. Detta vill jag gärna hjälpa till med att ta fram billiga alternativ för, ifall ni inte har protokoll för sådant.

Kan en lampa göra så mycket?
Nej, det handlar om ett sammspel mellan chaufförer och invånarna i Västerås, att vi tillsammans ser till att de miljövänligare alternativen lyfts fram. Kanske har du som fotgängare inte jättebråttom just idag, och du ser en buss kommer åkandes mot övergångsstället som du ska gå över. Men bussens lampa lyser och du vinkar åt chauffören att du lämnar företräde. Denna tjänst gör att alla resenärer tjänar de ca 10 sekunder som skulle gått åt för bussen att stanna och starta. Sedan får ju chauffören en vänlig hälsning som förbättrar stressmoment i hens arbetsdag.

Så mycket gott från en sådan liten tjänst, när lagen säger tvärtom; att fotgängaren ska få gå över ifall hen vill. Men vi behöver väl inte ändra lagen? Vi behöver bara ändra vår inställning till vem som har företräde.

Vad vill jag inte se då?
Att lampan lyser hela tiden på alla bussar. Det skulle bli en väldigt arrogant gest som skulle bidra till förvirring i lagen om vem som får gå/åka först på övergångsställen. Det här vill vi inte, bussen har aldrig företräde på övergångsställen och får bara åka när de är tydligt att den blir tillåten. Detta är viktigt att informera både chaufförer och allmänheten om.

Lampan ska som sagt skapa ett samspel där de bästa alternativet för samhället blir en del utav vardagen.

Hit vill jag komma, så småningom... när man inser att det fungerar bättre i trafiken när bussen får företräde gentemot en person eller bil.

En bonus.
För oerfarna eller lätt förvirrade ressenärer. Tänk att du inte är van att åka buss, och du står och väntar på en buss som inte kommer i tid. Och rätt som det var så dyker en buss upp. Du blir lite osäker eftersom det är tajt mellan tiderna och du vet inte om det här är din buss eller om det är den nästa som hunnit komma. Men så blir du påmind om att lampan lyser, så det här är en buss som skulle kommit i en tidigare tid.

Och.
Vi skulle inte bara hjälpa våra egna bussar, utan skulle detta experiment fungera med ett positivt resultat så kan vi tillsammans som kommun hjälpa värre drabbade kommuner att ta efter vårat initiativ!

Svar från landstinget

Hej Eddie och Caroline

Tack för ert förslag! Tanken att kollektivtrafiken bör prioriteras i vissa situationer är bra. Vi vet att restiden är en viktig faktor för att man ska välja kollektivtrafiken före den egna bilen. Det är också viktigt att kollektivtrafiken är och upplevs som pålitlig för dem som väljer att åka - att man kan lita på att man kommer fram i rätt tid.

I dagsläget har vi i Västmanland inte stora problem med sena bussar. Bussarna är utrustade med väldigt mycket teknisk utrustning redan, och förarna har fler uppgifter än att bara köra själva fordonet. En risk med förslaget skulle kunna vara att förarna ibland skulle utnyttja möjligheten i onödan, eller att allmänheten skulle uppfatta det så, och att respekten hos allmänheten för lamporna därför skulle avta med tiden. Det finns också vissa begränsningar i lagen när det gäller hur och var man får sätta upp belysning på fordon. Därför ser vi tyvärr ingen möjlighet att genomföra ditt förslag, hur bra vi än tycker att det vore.

Landstinget Västmanland ser däremot gärna att andra möjligheter att främja framkomligheten och öka punktligheten för kollektivtrafiken införs. Automatiserade system, exempelvis signalprioritering, är på väg. Här kan man tänka sig smarta system som känner av om bussen är försenad gentemot tidtabell och då ser till att fordonen får en "grön våg" genom staden. Andra automatiserade system som via skyltning och/eller ljud kan ge resenärer och omgivning information - till exempel "Fullsatt buss, vänligen ta nästa om 5 min" - tror vi också på inför framtiden.

Vänlig hälsning
Denise Norström (S)
Landstingsråd
Landstinget Västmanland

Inlämnad av Christina Ersson den 2015-12-21 11:40


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

6 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Diskussioner

låst tråd

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2015-10-13 09:39

Forum tråd för förslag Låt busslampan visa när bussen är sen inlämnat av Caroline Närhi.

Underskrifter

6

underskrifter

Visa alla underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Senaste förslagen

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

Växel vid utgående samtal

1 underskrifter

Tåganslutning Hökåsen

10 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Portal levererad av