Hemförlossningsbidrag och födelsecenterbidrag

Inlämnad av:

Elisabeth Roxenstierna, 2017-07-20 09:15

Slutdatum:

2017-10-18

Hej!

Jag heter Elisabeth Roxenstierna och jag kommer att starta ett födelsecenter i Västerås. Jag är boende i Västerås och stödjer kvinnor som vill ha alternativa möjligheter att föda barn.

Jag undrar varför det inte är möjligt för enskilda kvinnor att söka hemförlossningsbidrag eller födelsecenterbidrag i Västmanlands län? Jag tänker "förlossningspeng" att du väljer din förlossning, alltså vart du vill föda. Som en "skolpeng". En frihet att välja sin förlossning. Sveriges kvinnor vill välja sin förlossning, vilket få kvinnor kan idag, då kostnaden för denna tjänst ligger på 25 000 kr. Det är en mänsklig rättighet att få välja sin födsloplats och alla borde ha rätt att få göra ett medvetet val. I nuläget är det många som tror att man inte "får" föda barn på annat ställe än på sjukhus.

Vi borde ha rätt att få välja enligt egen uppfattning om vad som gör oss mest trygga. En trygg kvinna föder utan komplikationer. Det finns flera forskningar som visar att kvinnor som får välja sin förlossning är som mest trygga. De har en positiv upplevelse av sin förlossning och känner sig psykiskt och fysiskt starka, de tror på sin egen kraft. Det blir naturligare att få igång amningen, vilket i sig ger alla hälsovinster ett barn behöver. Detta minskar också förlossningsskador och trauman vilket dessutom minskar kostnader för landstinget. Det kommer även minska trycket på förlossningsvården i Västerås.

Jag som skattebetalare skall inte behöva finansiera två barnmorskor på egen hand, när mina skattepengar SKA gå till förlossningsvården, vid mitt behov. Samma summa pengar -enligt uträkning- borde därför finnas tillgänglig för alla skattebetalare som önskar sig ett annat alternativ än att föda på sjukhus.

Om hemförlossningsbidrag eller födelsecenterbidrag finns så kan kvinnan själva betala sina egna två barnmorskor så som i Stockholms läns landsting, där det finns ett bidrag och där hemförlossningarna har ökat med 97 %.

"Bor du i Stockholm och är omföderska kan du föda hemma helt utan kostnad." 

Kriterierna är följande:

  1. Att kvinnan är en omföderska.
  2. Att tidigare förlossning varit vaginal och okomplicerad.
  3. Att kvinnan har haft normala fynd vid mödravårdskontroller enligt basprogram.
  4. Att kvinnan diskuterat skillnaden mellan planerad hemfödsel och planerad sjukhusfödsel med obstetriker tidigast vid 35+ veckor och att ”Bekräftelse på given information” är underskriven av kvinnan och obstetrikern.
  5. Att graviditeten är enkelbörd i huvudbjudning, fullgången (37+0 - 41+6v) och med spontan värkstart.
  6. Att inga medicinska riskfaktorer som bedöms kunna påverka förlossningens förlopp föreligger vid dess början.
  7. Att två barnmorskor medverkar vid förlossningen och att deras närvaro säkert kan garanteras oavsett tidpunkt för förlossning.
  8. Att närmaste förlossningsklinik inte är längre bort än att det tar 40 min att ta sig dit.
  9. Att en barnläkarkontroll genomförs de närmaste dagarna efter födseln.

Mitt förslag är således, att införa möjligheten att få hemförlossningsbidrag och födelsecenterbidrag, genom att uppnå ett visst antal kriterier.

Genom faktabaserat forskningsunderlag på hur säkerheten och statistiken ser ut för sjukhusförlossningar respektive hemförlossningar, och inte antaganden eller personliga åsikter, skulle jag vilja att frågan lyfts.

Svar från landstinget

Hej Elisabeth

Frågan om hemförlossningsbidrag har besvarats tidigare, med nedan text (länk till det tidigare förslaget: http://demokratikanalen.ltv.se/forslag/arkiv/show/75 )

"Det är sant att möjligheten att söka hemförlossningsbidrag inte finns inom Landstinget Västmanland. Västmanlands sjukhus bedömning är att hemförlossning är förenat med risker för både kvinnan och barnet då det är svårt att i förväg bedöma vilka som kan drabbas av komplikationer som exempelvis blödningar, syrebrist eller låga fosterljud. Då kan man behöva åka in till sjukhuset i ambulans mitt under pågående förlossning. Dessutom bör man tänka på att man inte kan få samma smärtlindring hemma som på sjukhuset.

I dagsläget finns det inte tillräckligt med personal för bemanning av verksamhet med en hemförlossning. Ett eventuellt införande skulle därför behöva föregås av ett flertal rekryteringar och uppbyggnad av organisation. En barnmorskebemanning som medger beredskap för hemförlossningar innebär också en ökad kostnad jämfört med idag. Denna kostnad finns inte budgeterad inom Kvinnoklinikens nuvarande ram.

För närvarande finns inga förslag om att införa hemförlossningsbidrag inom Landstinget Västmanland. Om en sådan möjlighet ska införas måste vi först noggrant utreda hur bidraget skulle vara utformat och ta fram tydliga riktlinjer och kriterier för bidraget. Vi vet att det har gjorts i till exempel Stockholms läns landsting, där det finns riktlinjer för ersättning och både organisatoriska och medicinska kriterier för beviljande av landstingsbidrag."

 

Med vänliga hälsningar
Christina Ersson

Moderator för Demokratikanalen

Inlämnad av Christina Ersson den 2019-09-25 09:08


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

23 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Diskussioner

låst tråd

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2017-08-08 16:36

Forum tråd för förslag Hemförlossningsbidrag och födelsecenterbidrag inlämnat av Elisabeth Roxenstierna.

Underskrifter

23

underskrifter

Visa alla underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Senaste förslagen

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

Växel vid utgående samtal

1 underskrifter

Tåganslutning Hökåsen

10 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Portal levererad av