Tåganslutning Hökåsen

Inlämnad av:

Isabell Winberg, 2019-09-24 17:57

Slutdatum:

2020-03-22

I trafikplan 2030 har jag läst att det planeras för en nyöppning av Tillberga station och att därmed tåg mellan Västerås-Sala kommer att stanna där för på- och avstigande. Jag tycker att man även ska utreda möjligheten att uppföra en perrong i Hökåsen, förslagsvis under viadukten intill nerfarten till Hökåsengropen, för på- och avstigande. Hökåsen ökar i folkmängd och uppförande av fler hus planeras. Dessutom skulle boende på östra delen av Hökåsen få närmare till "hållplats", då det idag kan vara upp till 1,2 km till närmaste busshållplats. Det skulle innebära ett snabbt och smidigt sätt att ta sig in till Västerås resp. Sala och skulle förhoppningsvis få fler att lämna bilen hemma.

Svar från landstinget

Hej Isabell

Tack för ditt förslag! Kollektivtrafikförvaltningen har fått förslaget och hälsar att man tar med din synpunkt i framtida utredningar.

I trafikplan 2030 står det mycket riktigt att stationen i Tillberga ska utredas i det framtida kollektivtrafiksystemet. Resultatet av utredningen, tillsammans med kommunernas planer för framtida bostadsbyggande, utgör den framtida bilden av på vilka platser det behövs uppehåll för kollektivtrafiken.

På samma sätt tittar Kollektivtrafikförvaltningen, tillsammans med kommunen och Trafikverket, på var det behövs hållplatser/stationer och stopp i framtiden för att skapa en attraktiv tågtrafik till invånarna. Trafiken ska bidra till att det blir lättare att resa till jobb och utbildningar och att åka på utflykter och andra fritidsresor. Det är också viktigt med rimlig restid, antalet stopp det ska vara på olika sträckor och hur anslutning till andra trafikslag kan fungera.

Som du skriver är Hökåsen och hela Västerås kommun under utveckling, och flera åtgärder behövs för att bygga ut ett trafiksystem som inte bara uppfyller kravet på bra kollektivtrafik från medborgarna utan också gör att resurserna används så effektivt som möjligt.

Vänlig hälsning


Denise Norström
Demokratiberedningens ordförande

Inlämnad av Christina Ersson den 2020-03-26 16:10


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

10 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Diskussioner

låst tråd

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2019-09-25 08:37

Forum tråd för förslag Tåganslutning Hökåsen inlämnat av Isabell Winberg.

Underskrifter

10

underskrifter

Visa alla underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Senaste förslagen

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

Växel vid utgående samtal

1 underskrifter

Tåganslutning Hökåsen

10 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Portal levererad av