Patientlyft till sjukhuset!

Inlämnad av:

Emmie Barklund, 2022-11-20 15:26

Slutdatum:

2023-02-18

Jag vill föreslå att ni köper in en bärbar lyft (exempelvis en Guldmann) till sjukhuset. Alla ska ha rätt till vård, oavsett svårigheter att förflytta sig och oavsett funktionshinder.

En fördel med en bärbar lyft är också att man kan flytta den till det rum (och patient) som har behov av den.

Svar från landstinget

Hej

Tack för ditt förslag.

De flesta avdelningarna på våra sjukhus är utrustade med antingen stationära lyftar (så kallade taklyftar) och/eller mobila lyftar (kallas även golvlyftar, hjullyftar eller portabla lyftar).

Hjälpmedelscentrum i Västmanland tillhandahåller lyftar till avdelningarna efter förfrågan.

Det är upp till varje verksamhet att se till att det som anges i Hälso- och sjukvårdslagens 5 kapitel 1-2 § kan efterlevas. Det vill säga att patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet kan tillgodoses och att verksamheten är lätt tillgänglig. Lokaler och utrustning som behövs för en god vård ska finnas.

Sammanfattningsvis: Bedömningen av vilka arbetsredskap och hjälpmedel som ska finnas i en verksamhet görs utifrån vilken typ av vård som ges, så att vården kan ges på ett jämlikt och säkert sätt med god kvalitet och tillgänglighet.

Med vänlig hälsning

Mikael Andersson Elfgren
Demokratiberedningens ordförande

Inlämnad av Christina Ersson den 2023-02-23 11:06


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

Ingen har skrivit under detta förslag.

Diskussioner

låst tråd

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2022-12-01 13:23

Forum tråd för förslag Patientlyft till sjukhuset! inlämnat av Emmie Barklund.

Underskrifter

0

underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 89 förslag

Senaste förslagen

Patientlyft till sjukhuset!

0 underskrifter

Låt endast patienter nyttja skattefinansierade sjuktransporter från sjukhuset

0 underskrifter

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 89 förslag

Portal levererad av