Bättre kollektivtrafik till Uppsala/nordvästra Stockholms län

Inlämnad av:

Michael Frankius, 2012-04-25 14:14

Slutdatum:

2012-10-22

Allt fler pendlar till och från Västmanland, framför allt vad gäller sträckan Stockholm-Västerås, där tågtrafik körs utan byten. Däremot är det fortfarande alltför dåliga pendlingsmöjligheter mellan Västerås och Uppsala samt nordvästra Stockholms län. Antingen är man hänvisad till långsam busstrafik, eller så är det tågbyte i Sala som gäller.

Det måste bli bättre och enklare förbindelser mellan Västerås och Uppsala/nordvästra Stockholms län. En möjlighet vore att dra en tåglinje som viker av vid Kallhäll, går vidare via Upplands Väsby och slutar i Uppsala via Arlanda.
 

En dylik dragning skulle kunna skapa en mer integrerad arbetsmarknad av Västmanlands, Uppsala och Stockholms län. Det skulle bli möjligt att ta tåget direkt från Arlanda station till Västerås C. Eller att arbetspendla mellan Västerås/Enköping och de stora kluster av arbetstillfällen som finns i nordvästra Stockholms län. Det skulle också underlätta för dem som pendlar från Uppsala, men har sin arbetsplats vid de orter som ligger längs med E18. En "bieffekt" skulle också vara bättre tvärförbindelser inom Stockholms län, och lösa det nuvarande problemet med att all pendlingstrafik måste passera Stockholms central. En ny tågförbindelse, som skissas i det här förslaget, borde vara möjlig att genomföra med en ganska liten utbyggnad av räls. Det handlar endast om sträckan Kallhäll- Upplands Väsby.

Mitt förslag är således, att Landstinget Västmanland, som ny kollektivtrafikmyndighet, får i uppdrag att tillsammans med trafikhuvudmännen i Stockholms och Uppsala län, verka för bättre tågpendlingsmöjligheter Västerås-Uppsala i enlighet med vad som skissas ovan.

Svar från landstinget

Hej Michael!

Det är helt rätt att pendlingen mellan Västerås och Uppsala skulle kunna utvecklas och förbättras ytterligare. Den busstrafik som idag trafikerar sträckan är bland annat en expressbuss (773) som tar ca 70 minuter. En tågresa tar nästan lika lång tid och innefattar oftast ett byte i Sala.

En ny linjesträckning mellan Kallhäll och Upplands Väsby skulle innebära mycket stora investeringskostnader, om det ens är möjligt att genomföra tekniskt och samhällsbyggnadsmässigt. Vår bedömning är dessutom att körtiden mellan Västerås och Uppsala via Kallhäll ändå skulle överstiga nuvarande körtid, både med buss och befintliga tåganslutningar.

Förut fanns en järnväg mellan Uppsala och Enköping som dock revs upp 1979. Det har på senare år skissats på en ny järnväg på sträckan, något som skulle kunna minska restiden mellan Västerås och Uppsala till ca 40 minuter. Tyvärr finns inte den investeringen med i Trafikverkets nuvarande planer så det är svårt att sia om när en sådant sträckan kan tänkas byggas. Vi pratar dock om många år framåt i tiden och investeringar i mångmiljardklassen.

Därmed inte sagt att vi inte måste jobba med att utveckla tågtrafiken i regionen! Det är en av de absolut viktigaste frågorna för oss i dagsläget och också en av de största utmaningarna. Tillsammans med de övriga länen i Mälardalen och genom vårt gemensamma bolag Mälab tittar vi nu framåt på vad vi kan göra för att utveckla tågtrafiken och därmed arbetsmarknadsregionen och underlätta för människors resande. Vi står inför stora behov av att utveckla den befintliga infrastrukturen och vi måste också snart bestämma oss för om vi vill satsa på ett gemensamt storregionalt tågtrafiknät motsvarande exempelvis Öresundståg. Målet med det arbetet är att uppnå det som du efterfrågar – bättre och enklare förbindelser – bland annat mellan Västerås och Uppsala.

Denise Norström (S)

Landstingsråd

Landstinget Västmanland

Inlämnad av Bengt Jansson den 2012-10-19 10:41


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

7 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Diskussioner

låst tråd

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2012-04-25 14:16

Forum tråd för förslag Bättre kollektivtrafik till Uppsala/nordvästra Stockholms län inlämnat av Michael Frankius.

Magnus Eriksson

Medlem sedan: 2012-05-18 15:39

Inlagt: 2012-05-18 15:47

Hej Michael Frankius.

Jag företräder det lokala partiet Salas Bästa och vår uppfattning är givetvis att man ska kunna ta sig med tåg smidigt sträckan Uppsala-Sala-Västerås. Istället för nyanlagda spår ser vi hellre satsningar på redan befintliga bandelar där kapaciteten höjs. Så är redan på gång mellan Sala och Uppsala, där Sala i höst får tillgång till Upptåget. Salabor har idag möjligheten att via Intercitytågen som går på Dalabanan ta sig till Arlanda under timmen. Med upprustade spår ska den tiden kortas. Väljer man dessutom att satsa på bandelen Sala-Västerås skulle Västeråsare (och eskilstunabor och för den delen även KAK-området) kunna resa den vägen till Arlanda med tåg. Det optimala vore givetvis ett sammansatt nät där tågen gick i slinga Stockholm-Uppsala-Sala-Västerås-Enköping-Sundbyberg-Stockholm. Då skulle vi få ett rejält nav.

Gällande sträckan Västerås-Sala har Västerås föreslagit stopp i bl a Hökåsen. Fler stopp är bra och vi förordar ytterligare ett stopp i Sala kommun; i Kumla för arbetspendlare och boende liksom för elever och personal vid Tärna folkhögskola.

En utbyggd tågtrafik på existerande bandelar skulle kunna lyfta vår region och smälta samman arbetspendlingen på ett miljömässigt bra sätt.

Magnus Eriksson, partisekreterare Salas Bästa

Underskrifter

7

underskrifter

Visa alla underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Senaste förslagen

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

Växel vid utgående samtal

1 underskrifter

Tåganslutning Hökåsen

10 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Portal levererad av