90 dagar kan kortas med effektivitet

Inlämnad av:

ingrid. brockman fahlin, 2012-05-12 08:32

Slutdatum:

2012-08-10

Inte alla får vård inom utsatt tid! Väntetider till vården förhalas medvetet utan att någon tar tag i det! Först ska patienten till familjeläkare (FL) för remiss till specialist. FL röntgar patient vid behov  t.ex Magnetröntgen med väntetider upp till 8 veckor och skriver remiss till t.ex Ortoped. När patienten kommer dit efter förhoppningsvis 3 månader anses i många fall att röntgen är för gammal! Eller att man vill komplettera med annan undersökning. Ny väntetid! Ska patienten opereras tar det ytterligare några månader!

Detta förfarande kostar Landstinget pengar och patienterna både pengar och smärta! Effektivisera detta problem genom att korta väntetiderna till de olika mottagningarna! Ett problem är att specialisterna ofta skickar hem patienten till FL för remiss till vidare utredning i stället för att kontakta kollega på annan mottagning direkt där patienten borde vara! T.ex kommer man till ortoped för knä men har samtidigt problem med ryggen kan man inte på mottagningen remittera över till kollega utan patienten får kontakta FL för ny remiss till ryggspecialist på ortopeden! Detta gäller inte bara Ortoped mottagningen! Detta har med den ekonomiska uppdelningen att göra! Varje mottagning "vaktar" sina pengar de har! Andra får ta kostnaden! Vilket drabbar patienterna med alldeles för långa väntetider och smärta!

Ingrid Brockman Fahlin

Svar från landstinget

 

 

Tack för Ditt förslag!

Sjukhuset arbetar kontinuerligt med att förbättra sina flöden, för att öka tillgängligheten. Förbättringsarbeten pågår både övergripande på förvaltningsnivå men även inom de enskilda verksamheterna.

En vårdgaranti process startade hösten 2011 och under hösten kommer ett elvapunktsprogram att sjösättas på samtliga berörda kliniker. Programmet syftar till att förbättra tillgängligheten.

En utvecklad samverkan med primärvården, där syftet är att skapa enhetlig struktur av samverkansdokumenten gällande gränssnitt mellan primärvård och respektive specialitet inom sjukvården, har startat under hösten.

På ortopeden försöker man samordna besöken om behov av flera specialister behövs under samma dag så långt det är möjligt, t ex röntgen, sjukgymnastbesök vid samma tillfälle som läkarbesök. Flera enheter arbetar utifrån samma princip.

Självklart finns det fler utvecklingsmöjligheter (ständiga förbättringar) för att utveckla vården så att patientens väg görs så smidig som möjligt.

Patienten är en viktig samarbetspartner och där ger patientenkäter och andra utvärderingar vägledning till förbättringar.

Med vänlig hälsning

 Denise Norström (S)

Landstingsråd

Landstinget Västmanland

Inlämnad av Bengt Jansson den 2012-09-11 14:25


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

1 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Diskussioner

låst tråd

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2012-05-15 08:56

Forum tråd för förslag 90 dagar kan kortas med effektivitet inlämnat av ingrid. brockman fahlin.

Underskrifter

1

underskrifter

Visa alla underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Senaste förslagen

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

Växel vid utgående samtal

1 underskrifter

Tåganslutning Hökåsen

10 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Portal levererad av