Visst har man rätt till tolk

Inlämnad av:

ingrid. brockman fahlin, 2012-05-12 08:44

Slutdatum:

2012-08-10

Vi har idag många läkare med utländsk bakgrund som inte kan göra sig förstådda! Patienterna förstår inte alltid vad läkaren säger! Ett fatalt misstag kan uppstå! En patient träffade en läkare i Fagersta som sa:  "Du måste åka på Medicin". "Vart ska jag?"  "Du måste åka på Medicin", svarade läkaren både en och två gånger. När patienten frågade: "Vart ska jag åka, Köping eller Västerås?" sa läkaren "Nej, du måste åka på medicin". Han menade att patienten skulle ÖKA på medicinen! Vem kollar om läkaren har genomgått svensk-undervisning? Jag har påtalat för patienter i Fagersta att man har rätt till tolk även om man är svensk. Kanske har man svårt att förstå vad en läkare säger oavsett om han är svensk eller utländsk. Kanske har man haft en stroke t.ex! Informera övriga länet om rättigheten till tolk! Många patienter lämnar mottagningen utan att ha fått hjälp pga språkförbistring!

Ingrid Brockman Fahlin

Svar från landstinget

 

I primärvårdsprogrammet 2013 finns klart angivet att " klar och tydlig information ska ges vad gäller t.ex. rådgivning och hänvisning om patientens egen behandling."

Med klar och tydlig avses självfallet även att patienten ska förstå vad som sägs, utan att språkförbistring lägger hinder emellan. Tolkservice är avsett för att ge stöd då patienten har svårigheter att förstå svenska språket. Om patienten upplever att han/hon inte förstår exempelvis läkarens information så ska det i första hand lösas genom att man påkallar uppmärksamhet från annan personal på vårdcentralen som får bistå, samt att verksamhetschefen informeras om det inträffade. I andra hand, om detta upprepas, görs anmälan till patientnämnden, som har att hantera informations- och bemötandefrågor.

Vänlig hälsning

Denise Norström (S)

Landstingsråd

Inlämnad av Bengt Jansson den 2012-08-27 14:22


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

1 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Underskrifter

1

underskrifter

Visa alla underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Senaste förslagen

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

Växel vid utgående samtal

1 underskrifter

Tåganslutning Hökåsen

10 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Portal levererad av