Kallelse även per SMS

Inlämnad av:

Bo Öhlund, 2012-05-15 12:06

Slutdatum:

2012-08-13

Inför en möjlighet att få kallelse till alla mottagningar kompletterad med SMS. Detta skulle minska antalet outnyttjade tider och öka friheten och tryggheten att t ex kunna vistas i fritidshus eller arbeta på annan ort under väntetiden.

Alternativt kan den bokade tiden läggas in per automatik i almanackan under ”Mina vårdkontakter”. Då skulle patienten kunna logga in regelbundet och se om det finns någon bokning.

Svar från landstinget

 Landstinget Västmanland arbetar med att utveckla kontaktvägar mellan medborgare/patienter och landstinget och tar för närvarande fram en e-strategi. Även på nationell nivå samarbetar landstingen intensivt med att hitta lösningar för att öka kommunikationen mellan patient och vårdgivare digitalt/mobilt. I denna planering ingår också att nyttja SMS för exempelvis kallelser.

Det sker också en utveckling av portalen "Mina vårdkontakter" för att ytterligare öka patientens tillgänglighet till olika e-hälsotjänster, exempelvis att kunna ta del av provsvar, status på remisser, läkemedelslista, boka tid och ställa frågor.

Med vänlig hälsning

Denise Norström (S)

Landstingsråd

Inlämnad av Bengt Jansson den 2012-08-27 13:33


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

8 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Diskussioner

låst tråd

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2012-05-15 12:24

Forum tråd för förslag Kallelse även per SMS inlämnat av Bo Öhlund.

Mattias Persson

Medlem sedan: 2012-05-04 10:30

Inlagt: 2012-06-01 09:34

Ett bra förslag. Tandvården har det och det fungerar ju utmärkt. Dock är det så att patientsäkerheten berörs och att de som fått förslaget tidigare sagt att man inte kan vara säker på att det är rätt person som får SMSet

Bo Öhlund

Medlem sedan: 2012-05-15 12:03

Inlagt: 2012-06-26 13:02

En lösning skulle i så fall vara att bokade tider läggs in på "mina vårdkontakter" , och ett SMS meddelar mig att nya uppgifter finns där (kräver inloggning - borde vara säkert). Som det är nu hjälper det inte ens att remitterande läkare anger att patienten är bortrest under en viss period, kallelse sker i alla fall med missad undersökning/behandling som följd.

Underskrifter

8

underskrifter

Visa alla underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Senaste förslagen

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

Växel vid utgående samtal

1 underskrifter

Tåganslutning Hökåsen

10 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Portal levererad av