Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

Inlämnad av:

Christina Stenberg, 2012-05-28 14:46

Slutdatum:

2012-11-24

Förslaget kommer att behandlas av Demokratiberedningen 2013-01-16.
Ett kompletterande svar kommer att publiceras efter det datumet.

Lägg inte ner busslinje 880!

Sedan 9 januari körs en direktbuss, linje 880 som ett test mellan Västerås och Skinnskatteberg. Två av de sex turerna stannar även i Surahammar för att möjliggöra arbetspendling från Surahammar till Skinnskatteberg.

Försöket ska pågå till 16 juni men redan nu går rykten om att det fattats ett beslut att inte tillräckligt många åkt med bussarna och att linjen kommer att läggas ner efter testperiodens slut.

Lägg inte ner busslinje 880!

Vem bestämmer vad som är tillräckligt många resenärer? För oss som utnyttjar bussen så gott som varje dag är den ett levande exempel på att Landstinget tar sitt ansvar och ger förutsättningar för att hela länet ska fungera. Tillväxt kräver  infrastruktur. Behålls bussen kommer allt fler att våga ta jobb i Skinnskatteberg eller köpa hus i Skinnskatteberg och arbetspendla till Västerås.

Privatbil som lösning på arbetspendling är ett dåligt alternativ för miljön. Landstinget Västmanland ska bygga och planera för ett hållbart samhälle.

Våra ungdomar i Skinnskatteberg behöver direktbussen som enkelt tar hand om resan till Västerås så att de kan välja den utbildning som passar dem bäst.  

Lägg inte ner busslinje 880!

Christina Stenberg som hoppas på många underskrifter

Svar från landstinget

Hej Christina

Tack för ditt förslag!

Busslinje 880 var ett försöksprojekt som pågick under våren 2012. Önskemålet var att skapa en snabbare förbindelse genom en direktbuss mellan Skinnskatteberg och Västerås, morgon och kväll, jämfört med resemöjligheterna via Köping.

Trots marknadsföringsinsatser från både VL och Skinnskattebergs kommun nådde resandet inte upp i förväntade nivåer. I snitt reste färre än sex personer per tur.

Kollektivtrafiknämnden i landstinget ansåg att den inte kunde frångå de tidigare beslutade prioriteringarna för 2013. En enig Kollektivtrafiknämnd beslutade därför den 13 augusti att inte förlänga provperioden och att det inte finns ekonomisk utrymme i budgeten för 2013.

Skinnskattebergs kommun tog därefter beslut om att själva finansiera en fortsatt trafik på linjen fram till juni 2013, dock enbart en avgång per riktning och dag (måndag till fredag).

Eftersom ditt förslag till Demokratikanalen har samlat fler än 100 röster kommer det att behandlas av Demokratiberedningen i landstinget. Du kommer att få ett meddelande från Demokratikanalens moderator om det efter Demokratiberedningens möte.

Vänlig hälsning

Denise Norström (S)

Landstingsråd

Landstinget Västmanland

Inlämnad av Christina Ersson den 2012-11-26 13:11

Vid mötet den 16 januari 2013 behandlade Demokratiberedningen förslaget. Som underlag hade man bland annat tillgång till statistik över antal resande med busslinjen under hösten. Resultatet av behandlingen blev att Demokratiberedningen ställde sig bakom följande:

Bakgrund

Busslinje 880 var ett försöksprojekt som pågick under våren 2012. Önskemålet var att skapa en snabbare förbindelse genom en direktbuss mellan Skinnskatteberg och Västerås, morgon och kväll, jämfört med resemöjligheterna via Köping.

Trots marknadsföringsinsatser både från VL och Skinnskattebergs kommun nådde resandet inte upp i förväntade nivåer. I snitt reste färre än sex personer per tur.

Kollektivtrafiknämnden ansåg att den inte kunde frångå de tidigare beslutade prioriteringarna för 2013. En enig kollektivtrafiknämnd beslutade därför den 13 augusti att inte förlänga provperioden och att det inte finns ekonomisk utrymme i budgeten för 2013.

Skinnskattebergs kommun tog därefter beslut om att själva finansiera en fortsatt trafik på linjen fram till juni 2013, dock enbart en avgång per riktning och dag (måndag till fredag).

Nuläge

Nämnden har tagit beslut för 2012 och 2013. Eventuella nya trafiksatsningar ska diskuteras och beslutas av nämnden i januari eftersom ytterligare anslag tillkommit i den reviderade landstingsplanen. I landstingets Trafikförsörjningsprogram sägs att det 2020 ska finnas direktanslutning mellan länets kommunhuvudorter och Västerås.

För Demokratiberedningen

Denise Norström (S)
Landstingsråd
Landstinget Västmanland

Inlämnad av Christina Ersson den 2013-01-24 13:24


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

130 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Diskussioner

låst tråd

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2012-05-28 15:19

Forum tråd för förslag Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje! inlämnat av Christina Stenberg.

Mattias Persson

Medlem sedan: 2012-05-04 10:30

Inlagt: 2012-06-01 09:31

LTV drivs av skattepengar. Det är en bra tanke, men om det inte åker så många på bussförbindelserna kanske det inte finns behov av en bussförbindelse. En buss kanske räcker per dag?

Torbjörn Johansson

Medlem sedan: 2012-06-17 20:35

Inlagt: 2012-06-17 20:43

Det går många turer mellan Köping och Skinnskatteberg per dag (linje 500), kanske någon av dessa turer kan dras in, till förmån för linje 880.

marjatta renfors

Medlem sedan: 2012-07-25 12:53

Inlagt: 2012-07-25 13:09 Uppdaterat: 2012-07-25 13:25

När jag bestämde mig att flytta till Skinnskatteberg då gick det buss till Västerås, bra om man besöker sjukhus,

folk som inte har bil eller har andra åkommor, är ett bra alternativ med BUSS!!

Och buss till Köping kan man ej skryta att den är fullsatt.....

Daniel Vikström

Medlem sedan: 2012-08-02 19:14

Inlagt: 2012-08-02 19:25 Uppdaterat: 2012-08-02 19:26

Hej!

Jag ska, liksom många andra från Skinnskatteberg, börja studera på MDH (Mälardalens Högskola) i Västerås nu till hösten. Om direktbussen Skinnskatteberg-Västerås skulle försvinna så skulle det innebära att enkel resa till Västerås skulle ta 2 timmar. Sedan måste man ju ta sig hem efter skoldagen, och då väntar minst två timmar till i restid. Jag hoppas verkligen att linje 880 blir kvar, annars kommer jag att bli tvungen att flytta pga pendeltiderna.

Vidare kan jag förstå hur landstinget tänker; det har inte åkt tillräckligt många folk under testperioden för att det ska löna sig att ha linje 880 kvar. Det jag tror att landstinget missbedömer är hur många som KOMMER att resa med linje 880 om den blir kvar. Testperioden skulle ha gett ett mer rättvist resultat om den hade startat en hösttermin, eftersom det är då studierna börjar i Västerås för många. Dessutom blir linjen mer och mer "känd" ju längre den finns, vilket borde betyda att fler och fler kommer utbnyttja den möjligheten tills vi har nått en mättnad mellan efterfrågan och behov.

Snälla Västmanlands Landsting, Tänk om, och behåll linje 880!

Underskrifter

130

underskrifter

Visa alla underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 89 förslag

Senaste förslagen

Patientlyft till sjukhuset!

0 underskrifter

Låt endast patienter nyttja skattefinansierade sjuktransporter från sjukhuset

0 underskrifter

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 89 förslag

Portal levererad av