Frivillig debiteringskontroll/insyn, utförd av patienten via "mina vårdkontakter"

Inlämnad av:

Per-Arne Käck, 2012-05-31 16:35

Slutdatum:

2012-11-27

Hej!

Om det är som jag tror, och förutsätter, så sker det interndebiteringar inom landstinget både i, och från den privata sfären, såväl som den offentliga.

När vi som patienter använder vården både privat, såväl som offentligt, betalar vi vår patientavgift och sedan ser vi inte hur våra vårdbesök debiteras vidare.

Jag föreslår att man inrättar en möjlighet till frivillig debiteringskontroll/insyn utförd av patienten via "mina vårdkontakter".

Syftet är att dels öka medvetenhet hos patienten om kostnaderna i samband med vårdbesök m.m. Men! också som en kontroll/insyn från den enskillde patienten att inga debiteringar sker i patientens namn som inte resp patient har tagit del av.

En sådan funktion via t.ex. "mina vårdkontakter" där patienten lätt skulle kunna ta del av de interndebiteringar som skett i patientens namn, skulle till viss del förhindra att vårdgivare överdebiterar eller lurar Landstinget.

Kostnaderna att administrera en sådan funktion, skulle inte behöva bli betungande eftersom att alla uppgifterna redan finns digitalt i systemen, och enbart behöver styras till en sammanställning.

De besparingar som ett sådant system skulle generera är svårt att överblicka eftersom storleken på överdebiteringar och fiffel i dagens administration är okänd, men som alla vet förekommande i, som jag antar, stor skala.

Svar från landstinget

Hej Per-Arne

Tack för ditt intressanta förslag! Det ligger i linje med den utveckling som landstinget arbetar för, nämligen ökad tillgänglighet och delaktighet och bättre hushållande med våra resurser.

I landstingsplanen för 2013-2015 finns följande text under rubriken e-landstinget: "Ett effektivt utnyttjade av IT är en förutsättning för att landstinget ska nå uppsatta mål och är en viktig del av strategierna för det hälsoinriktade landstinget, det tillgängliga landstinget, och det resursmedvetna landstinget. För att IT ska kunna få maximal effekt inom varje strategi krävs ett helhetsgrepp. Strategin för e-landstinget fokuserar på de sjukvårdande verksamheterna, och inriktas på e-hälsa, e-tjänster och e-förvaltning."

Hur förslaget rent tekniskt kan lösas och kostnaderna för detta är svårt att överblicka, men vi kommer att ta med oss förslaget i vårt fortsatta arbete med att utveckla landstingets e-tjänster.

Vänlig hälsning

Denise Norström (S)
Landstingsråd
Landstinget Västmanland
 

Inlämnad av Christina Ersson den 2012-12-05 15:17


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

3 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Diskussioner

låst tråd

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2012-05-31 16:40

Forum tråd för förslag Frivillig debiteringskontroll/insyn, utförd av patienten via "mina vårdkontakter" inlämnat av Per-Arne Käck.

Mattias Persson

Medlem sedan: 2012-05-04 10:30

Inlagt: 2012-06-01 09:30

Interndebiteringen är det främst mellan IT och mottagningar och kost och mottagningar/avdelningar. Inte så många debiteringar som gäller patienter vad jag vet

Per-Arne Käck

Medlem sedan: 2012-05-31 16:01

Inlagt: 2012-06-02 10:19

Hur debiterar i så fall en vårdcentral eller privatklinik landstinget? när en patient besökt deras mottagning.

Mattias Persson

Medlem sedan: 2012-05-04 10:30

Inlagt: 2012-07-19 12:21

Käck: Helt rätt. När patienterna besöker inrättningarna debiteras det.

Per-Arne Käck

Medlem sedan: 2012-05-31 16:01

Inlagt: 2012-07-19 18:11

Javisst! och varför skulle det då inte vara befogat med en frivillig attestprocedur som inbegriper den det berör, vars namn figurerar på fakturan? Åtminstone på frivillig basis. Det finns naturligtvis patienter som inte klarar av eller vill göra detta, men låt åtminstone oss som vill göra det, kunna göra det. Dels för insynens skull, och dels för att hålla tummen i ögat på fakturahanteringen. Jag lovar dig! den lilla extra administration som detta skulle medföra (tillåt endast elektroniskt förfarande) betalar sig tillbaka mångfalt.

Underskrifter

3

underskrifter

Visa alla underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Senaste förslagen

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

Växel vid utgående samtal

1 underskrifter

Tåganslutning Hökåsen

10 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Portal levererad av