Vuxenrehabilitering

Inlämnad av:

Anders van Geijt, 2012-06-26 15:34

Slutdatum:

2012-12-23

De som blir förtidspensionärer i unga år och som har lång väg till arbetsmarknaden borde kunna få hjälp av landstinget att åter kunna komma tillbaka till arbetet. Som det är f. n. tycks vare sig arbetsmarknaden eller Försäkringskassan kunna hjälpa denna grupp till sådan rehabilitering som möjliggör att åter komma tillbaka till jobbet.

Svar från landstinget

Hej Anders

Tack för ditt förslag!

Det är väldigt olyckligt när det bedöms att unga människor inte kommer att ha någon arbetsförmåga inom överskådlig tid och de därför tvingas eller väljer att få sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Men tyvärr tror jag inte att ytterligare insatser från landstingets sida kommer att kunna ändra på detta förhållande.

Innan någon kan få sjukersättning har han eller hon oftast genomgått omfattande medicinska bedömningar, behandlingar och rehabiliteringsinsatser. Ofta har han eller hon även utretts av specialister.

Om det efter dessa insatser ändå visar sig att han eller hon har så omfattande aktivitetsbegränsningar att arbetsförmågan bedöms helt nedsatt inom överskådlig tid kan Försäkringskassan besluta om tillfällig eller permanent sjukersättning. Det blir väldigt sällan fråga om permanent ersättning, utan de allra flesta sjukersättningar ges begränsat i tid och omprövas regelbundet.

Försäkringskassan är alltså den myndighet som beslutar om sjukersättningar, efter underlag och utlåtanden från i huvudsak sjukvården i landstingen. Det är svårt att se hur landstinget skulle kunna hjälp unga med sjukersättning att åter kunna komma tillbaka till arbetet.

En liten tröst i sammanhanget kanske kan vara att nybeviljandet av sjukersättningar under flera år har minskat radikalt i Sverige och nu är på en lägre nivå än andra jämförbara länder i Europa.


Vänlig hälsning
Denise Norström (S)
Landstingsråd
Landstinget Västmanland

Inlämnad av Christina Ersson den 2013-01-08 10:18


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

Ingen har skrivit under detta förslag.

Diskussioner

låst tråd

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2012-06-26 16:23

Forum tråd för förslag Vuxen rehabilitering inlämnat av Anders van Geijt.

Cornelia Moén

Medlem sedan: 2012-07-11 18:56

Inlagt: 2012-07-11 19:01

Den som har ett medfött eller tidigt förvärvat funktionshinder kan inte komma tillbaka till en arbetsmarkand som han eller hon aldrig verkat på!

Antar att det du menar och efterlyser är bättre HABILITERING. Att någon har ett uppföljningsansvar för att kunna komma ut på arbetsmarknaden.

Så är det inte för alla idag. För vissa funktionsnedsättningar funkar det utmärkt, för andra är det tvärstopp efter att skolan slutat eller ungdomen fyller 20 år.

Du har rätt att det borde finnas bättre möjligheter än idag att få hjälp att ta plats som vuxen istället för att bli förtidspensionär utan att något alternativ prövats. Det är slöseri med kraft!

Underskrifter

0

underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Senaste förslagen

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

Växel vid utgående samtal

1 underskrifter

Tåganslutning Hökåsen

10 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Portal levererad av