1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

Inlämnad av:

Ewelina Bradley, 2012-09-05 14:54

Slutdatum:

2012-09-17

Kan Örebro så kan vi!

Enligt Dagens Sjuksköterska finns ett förslag att Örebro läns landsting ska reservera 33.8 miljoner till de ökade lönerna, vilket är en genomsnittlig ökning på 1425 kr för sjuksköterskorna. Detta är utöver det ordinära påslaget. Landstingsstyrelsens ordförande menar att något måste göras för att bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Den här åtgärden är något som jag anser att Västmanslands landstingspolitiker bör ta åt sig, med tanke på den rådande sjuksköterskebristen! Enligt en utvärdering är lönen den bidragande orsaken till att sjuksköterskor slutat. Ett lönelyft skulle bidra till att vi får behålla kompetenta sjuksköterskor samt  underlätta rekrytering av nya.

I nuläget kan full verksamhet inte kan bedrivas vilket bl a leder till att vi inte klarar vårdgarantin eller får ta del av kömiljarden. Bristen på sjuksköterskor orsakar även att patientsäkerheten hotas samt skapar onödigt lidande hos den vårdsökande befolkningen.

Svar från landstinget

  

Hej!

Landstinget Västmanland och Vårdförbundet har ingått ett löneavtal där utgångspunkten är en individuell och differentierad lönesättning som avspeglar uppnådda mål och resultat. Lönen ska på så sätt leda till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet.

De senaste löneöversynerna har Landstinget Västmanland prioriterat medarbetare med specialistkompetens vilket innefattat yrkesgruppen sjuksköterskor. Resultatet av dessa prioriteringar är en ökad lönespridning och en bra löneutveckling för medarbetare med specialistkompetens.

Landstinget Västmanlands lönenivåer för yrkesgruppen sjuksköterskor är i nivå med liknande verksamheter i närliggande landsting och i övriga riket. De framtida lönesatsningar som kommer att göras på sjuksköterskorna ska ske efter diskussion och samråd med Vårdförbundet.

För övrigt vill jag påminna om att Demokratikanalen är ett forum för allmänheten att lämna förslag på när det gäller landstingets verksamheter. Interna personalpolitiska frågor hanteras via befintliga kanaler inom landstinget.

Med vänlig hälsning

Denise Norström (S)

Landstingsråd

Landstinget Västmanland

 

 

 

Inlämnad av Bengt Jansson den 2012-09-17 13:59


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

163 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Diskussioner

låst tråd

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2012-09-05 15:21

Forum tråd för förslag 1425 kronor mer till sjuksköterskorna! inlämnat av Ewelina Bradley.

Benny Viklund

Medlem sedan: 2012-09-07 21:35

Inlagt: 2012-09-07 21:39

Vad har LTV för svar på Örebros handling? Eller blickar man bort och låtsas som det regnar?

Benny Viklund

Medlem sedan: 2012-09-07 21:35

Inlagt: 2012-09-11 20:46 Uppdaterat: 2012-09-20 10:59AvBengt Jansson

17100 på ett år blir 1425kr/mer i månaden, inte allt för långt ifrån en månadslön extra, det är därför studenter ser mer intresserat åt att ha Örebro Landsting som arbetsgivare än Västmanlands landsting när man pratar med dom just nu. Med denna tanke groendes i huvudet så jag vart nyfiken på vad man inom vårt landsting kan tänkas ha för motstrategi för att göra Västmanlands landsting till en mer attraktiv arbetsgivare och för kunna bemanna våra egna enheter i framtiden. Justnu så haglar det ju inte direkt in ansökningar på de tjänster som finns och som befintlig personal känns detta inte bra, det ger en vag bris av obehag och olust vilket gör att även en uv som jag låter blickarna sväva mot Närke, det är ju inte allt för långt dit heller när allt kommer omkring... Man vill ju inte men man har familj att försörja och en pension att tänka på och så tänker många kommande kollegor med.

Visst kan Örebros höjning vara ett slag i lufter och ett sätt att få billiga poäng, men man kan ju inte säga att det inte har en attraktiv effekt av de större måtten!

M.v.h
Benny Viklund
Sjuksköterska
 

Linda Westberg

Medlem sedan: 2012-09-05 08:15

Inlagt: 2012-09-19 14:45 Uppdaterat: 2012-09-19 14:47

Läst Denise Norström (S) "svar" på förslaget. Jag tor inte att poängen i förslaget har gått fram. Vi anser att politikerna bör se över våra löner så som politikerna i Örebro valt att göra, det handlar inte om vad som gjort med sattsning på specialilst sjuksköterskorna utan att vi har sjuksköterske brist idag och att sjuksköterskor slutar samt att vi har svårt att rekrytera nya och lönen har stor del. Denise Norström skriver oxå att vi ligger lika med andra landsting gällande lönen och så är inte fallen. En del som slutat har valt att gå till ex Enköpings landsting för där betalar de mer. Som skrivs ovan att Örebro är inte långt bort, där de sattsar på oss, sjuksköterskor.

Hur demokratikanalen ska användas har revideras sedan inlägget och när inlägget skrevs så stod det inget om att vi anställda i landstinget inte fick ge förbättrings förslag, utan att alla medborgare fick skriva förslag. Och vad jag anser så är jag vilken medborgare som helst!

Jag är orolig över hur "lätt" politiker kan ta på sjuksköterske bristen, medborgarna drabbas av onödigt lildande. Patientsäkerheten vi alla har arbetat med att förbättra äventyras dagligen!!

Mvh

Linda Westberg

Benny Viklund

Medlem sedan: 2012-09-07 21:35

Inlagt: 2012-09-19 16:35 Uppdaterat: 2012-09-19 16:41

Jag håller med dig Linda och kompletterar bara med att påpeka denna sak då det inte finns dessa öpnna forum på det interna nätet och man inte vet vem man ska mejla och svar på mejl uteblir så nyttjar man de kanaler som finns!

Så Denise Norström får mer exakt specifisera vilka kanaler som skall användas internt där svarsgaranti finnes!!!!!!!!!!!!

Jag är en person som vågar stå för vad jag tycker och tänker så jag behöver inte dölja och för gärna en öppen dialog, jag värnar för verksamhet jag befinner mig då både den och min lön finansieras av skattebetalarna och där politikerna är tillsatta av folket för att leda och korrigera baserat på ett förtroende, sitter jag på dubbla stolar som både arbetstagare och skattebetalare och avsaknar rätten att uttrycka mig? Men när jag jobbar lyder jag under de ramar och avtal jag skrivit under vid anställningen, när jag stämplat ut och jag inte är avlönad av arbetsgivaren lyder jag under den allmänna demokratiska förordningen precis som alla andra medborgare.
Demokratikanalen och dess syfte är unikt och synd att den inte röner mer uppmärksamhet, den är ju i grunden till för alla? Eller sprider sig Jonas Rastad indolenta mentalitet angående de anställdas situation som en bris genom de styrande organen i landets offentliga sektorer nu förtiden?

Jag är iaf tacksam för svaren och önskar kunna fortsätta bedriva en konstruktiv dialog och genom att de politiska partiernas form, funktion och agerande icke tilltalar mig, men jag vill i alla fall påverka vårt samhälle oavkallat till innevånarnas, patienternas och vårdpersonalens samt arbetsvigaren och därigenom även LTV:s bästa så kommer jag iaf att fortsätta tala högt!

Underskrifter

163

underskrifter

Visa alla underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 89 förslag

Senaste förslagen

Patientlyft till sjukhuset!

0 underskrifter

Låt endast patienter nyttja skattefinansierade sjuktransporter från sjukhuset

0 underskrifter

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 89 förslag

Portal levererad av