Förmåner värderas genom granskade nämnd?

Inlämnad av:

Benny Viklund, 2012-10-02 10:02

Slutdatum:

2012-12-31

Med 5 085 439 kr i avgångsvederlag för 2011 så har jag en stilla undran vad slutsumman för 2012 kommer att hamna på? Är dessa väninvesterade pengar eller är det opålästa människor med behörighet som beviljar dessa vansinneraffärer som för oss skattebetalare ses som ett läckande såll?

Finns det inget system där avgångsvederlag, slutsummor och andra så kallade förmåner borde gå genom en beslutande, alternativt etisk nämnd där nyttan, insattsen och resultatet är tvunget att värderas och motiveras till skattebetalarnas nytta.

Man inför ett tak. exempelvis 100.000kr, alla förmåner därutöver ska motiveras till en nämnd där det granskas, bedöms och beviljas/ifrågasätts av nämnden som ser till att Landstinget och skattebetalarna får mest för sina pengar och motiverar sakfrågan till utfallet med juridiskt mandat som skrivs in i alla avtal där landstinget som utbetalare upprättas. Då kan man göra anspråk på avgångsvederlag och om jag har levt upp till dessa eller får jag det oavsett?

Nämnden skulle kunna besättas av Ekonom, Jurist, representant från Landstingsledning, representant från Fackombud, representanter från yrkesgrupper bland annat.  

Det kanske redan idag finns en sådan? Finns det det bör systemet gravt revideras och omstruktureras för att få kraft. Som skattebetalare så får man bara veta vad landstinget måste betala ut och sällan går det att få insikt i avtalet vilket inger mig känslan av att mycket går på lösa boliner.

/ Benny Viklund

Svar från landstinget

Hej Benny

Tack för ditt förslag!

Landstinget Västmanland har faktiskt redan förändrat rutinerna kring hantering av enskilda överenskommelser, som det ju är fråga om när det gäller till exempel avgångsvederlag. Idag sker en central och mycket restriktiv prövning av varje fall av enskild överenskommelse. Målsättningen är dessutom att vi ska bli mer och mer restriktiva för att minska kostnaderna. Rutinen gäller för alla landstingets verksamheter.

Överenskommelser av det här slaget är en del av den så kallade svenska modellen, som bygger på en arbetsrättslig ramlagstiftning som tillsammans med kollektivavtal reglerar löner och anställningstrygghet. Avvikelser från lag och kollektivavtal förhandlas fram mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarna. En sådan överenskommelse är ingen förmån utan ett resultat av lokala förhandlingar som förts mellan arbetstagarens fackliga organisation och arbetsgivaren.

Eftersom rutinerna har ändrats och vi nu är mer restriktiva inom landstinget är det alltså inte aktuellt att inrätta någon särskild nämnd för detta just nu.

Vänlig hälsning
Denise Norström (S)
Landstingsråd
Landstinget Västmanland

Inlämnad av Christina Ersson den 2013-02-12 08:47


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

Ingen har skrivit under detta förslag.

Diskussioner

låst tråd

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2012-10-02 15:21

Forum tråd för förslag Förmåner värderas genom granskade nämnd? inlämnat av Benny Viklund.

Underskrifter

0

underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Senaste förslagen

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

Växel vid utgående samtal

1 underskrifter

Tåganslutning Hökåsen

10 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Portal levererad av