SAMORDNING FÖR MULTISJUKA!

Inlämnad av:

Monica Johansson, 2012-10-16 11:47

Slutdatum:

2013-01-14

Vi som har fler diagnoser och går på fler mottagningar och remitteras hit och dit och ska ha intyg både från här och där gör nästan ett oavlönat heltidsjobb idag. Vi har ingen tid till vila rekreation och återhämtning.

Ett tydligare sätt att samordna våra läkarkontakten behövs. De läkare vi har ska kunna gå in och se vad andra gör, diagnoser och dessutom se behovet. Idag är det rena moment 22.

I veckan var jag på ett läkarbesök som var helt onödigt, eftersom de kan inte göra något innan jag passerat läkare nummer två och tre först. Det borde ju bli billigare för landstinget med en effektivare vård för oss som ofta springer på läkarmottagningar.

Vi behöver hjälp med samordning av bokningar och vårdgarantier. Ge oss samordnare eller förenkla för oss. Inför också en förteckning på läkare/ mottagningar man kan gå till om man har lite ovanligare diagnoser.

Svar från landstinget

Hej Monica

Tack för ditt förslag! Du för fram synpunkter som är mycket angelägna, och vi ska se till att de kommer med i landstingets fortsatta utvecklingsarbete.

Verksamhetscheferna inom vården har numera ett tydligare ansvar för patientens behov av trygghet, samordning, kontinuitet och säkerhet i vården. Det slogs fast när hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) om fast vårdkontakt, förnyad medicinsk bedömning och utökad information till patienten ändrades 2010. Om det behövs eller om en patient begär det ska patienten via vårdcentralen få en fast vårdkontakt som kan hjälpa till med samordning – till exempel i en sådan situation som du beskriver. Det handlar ofta om de mest sjuka äldre men även andra med ett stort och komplext vårdbehov.

Inom primärvården har man gjort en satsning för att både landstingets vårdcentraler och de privata vårdcentralerna ska ha tillgång till hela patientens sjukvårdsdokumentation. Inom specialistvården är det ännu inte genomfört i lika hög grad, men minst lika viktigt. Arbetet med detta fortsätter alltså, och dina synpunkter kommer att finnas med.

Vänlig hälsning

Denise Norström (S)
Landstingsråd
Landstinget Västmanland

Inlämnad av Christina Ersson den 2013-01-14 13:02
Uppdaterad av Christina Ersson den 2013-01-14 13:03


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

Ingen har skrivit under detta förslag.

Diskussioner

låst tråd

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2012-10-17 08:08

Forum tråd för förslag SAMORDNING FÖR MULTISJUKA! inlämnat av Monica Johansson.

Underskrifter

0

underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Senaste förslagen

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

Växel vid utgående samtal

1 underskrifter

Tåganslutning Hökåsen

10 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Portal levererad av