Kollektivtrafik Sala-Varmsätra-Tärna-Kumla-Ransta-Västerås

Inlämnad av:

Sten-Ove Angmo, 2012-10-28 18:35

Slutdatum:

2013-01-26

Hej

Under våren 2009 skickade vi (Varmsätrabygdens Byalag) ett förslag brevledes gällande busstrafik enligt rubrik.

Förslaget gick ut på att köra bussar där folk bor och inte enbart mellan större orter (snabbaste vägen).

Vi har ännu inte fått något svar eller förklaring men vi ser fram emot en kontakt gällande denna fråga.

Varmsätrabygdens Byalag

S-O Angmo

Svar från landstinget

Hej Sten-Ove

Tack för ditt förslag!

Landstinget fungerar som kollektivtrafikmyndighet och har därmed det övergripande ansvaret för kollektivtrafiken i länet. Planeringen av trafiken mellan kommunerna sker i nära samarbete med respektive kommun. Det är nämligen avtalat så mellan landstinget och kommunerna att kollektivtrafiken inom varje kommun finansieras av kommunen, medan linjerna mellan kommunerna (buss och tåg) finansieras av landstinget. Kollektivtrafik­myndigheten har också en kontinuerlig dialog med kommunerna i länet om hur kollektiv­trafiken fungerar.

Om det fanns en busslinje som trafikerade sträckan Sala-Varmsätra-Tärna-Kumla-Ransta-Västerås skulle nog väldigt få välja att resa hela sträckan Sala-Västerås med den, med tanke på den långa restiden och att det finns snabbare och bättre alternativ för den sträckan, till exempel tåget eller busslinje 569. För att förbättra möjligheterna att resa kollektivt exempelvis från Varmsätra och Tärna till tätorterna Sala och Västerås skulle det i så fall vara bättre att förbättra utbudet på befintliga anslutningslinjer och eventuellt skapa nya anslutningslinjer till våra stomlinjer.

Eftersom anslutningslinjerna finansieras av kommunen krävs att Sala kommun är villiga att skjuta till ytterligare pengar för att utöka trafiken. Redan nu är det dock planerat för en ny linje mellan Varmsätra och Sala, linje 66, som kommer att starta i augusti 2013.

Vänlig hälsning
Denise Norström (S)
Landstingsråd
Landstinget Västmanland

Inlämnad av Christina Ersson den 2013-02-12 08:56


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

Ingen har skrivit under detta förslag.

Underskrifter

0

underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Senaste förslagen

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

Växel vid utgående samtal

1 underskrifter

Tåganslutning Hökåsen

10 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Portal levererad av