multisjuka o äldre

Inlämnad av:

ingrid. brockman fahlin, 2013-04-15 11:19

Slutdatum:

2013-07-14

När kommer en kordinator att tillsättas för multisjuka och äldre? Som det är nu bollas patienter fram o tillbaks i sjukvården! Specialisterna hänvisar alltid patienten tillbaks till familjeläkaren med orden sök din familjeläkare för remiss till specialist! Varför kan inte t.ex kirurg remittera till gynekolog om man tror att det är den läkaren som bör titta på patienten? Nu ska patienten kontakta FL för ny remiss vilket ofta innebär 3 månaders väntetid igen! När ska vi få en sjukvård med samarbete mellan spec.mottagningarna?

Många multisjuka blir hånade av läkare pga att de är multisjuka! Man får höra saker som Oj oj oj vad du sprungit vid läkare! Det är verkligen jobbigt för patienter att få höra sådana kommentarer! Ingen har väl begärt att få bli sjuk! Detta kallar jag skamligt av läkar kåren!

När kommer förslaget om kordinator att bli verklighet?

 

Ingrid Brockman Fahlin

 

Svar från landstinget

På grund av semestertider har svaret på det här förslaget tyvärr blivit försenat. Tills vidare kan vi hänvisa till ett annat förslag om ett liknande ämne och svaret på det. Det har rubriken "Samordning för multisjuka!" och man hittar det enkelt genom att klicka på den här länken: http://demokratikanalen.ltv.se/forslag/arkiv/show/56

Svaret på förslaget på den här sidan kommer så snart som möjligt.

/Moderator

Inlämnad av Christina Ersson den 2013-07-26 15:16

Hej Ingrid

Tack för ditt förslag!

Jag förstår att det är frustrerande att uppleva att man bollas fram och tillbaka som du uttrycker det. Det här är ett problem som vi som verkar inom landstingen är medvetna om, och arbetet pågår också för att göra tillvaron smidigare för dig som patient.

Just när det gäller multisjuka och äldre har regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under 2012 träffat en överenskommelse om utveckling av vård och omsorg om den patientgruppen. Målet är att få hemsjukvård, äldreomsorg, vårdcentral och sjuk­husvård att samverka bättre kring de äldre. Ett annat mål är att använda resurserna mer effektivt så att vården och omsorgen i högre grad utgår från patien­ternas behov.

Verksamhetscheferna inom vården har också numera ett tydligare ansvar för patientens behov av trygghet, samordning, kontinuitet och säkerhet i vården. Om det behövs eller om en patient begär det ska patienten få en fast vårdkontakt som kan hjälpa till med samordning. Det handlar ofta om de mest sjuka äldre men även andra med ett stort och komplext vårdbehov.

Inom Landstinget Västmanland pågår nu arbete med att ta fram och införa rutiner för fast vårdkontakt. Fast vårdkontakt ska erbjudas på respektive klinik när det finns behov av samordning och för att vården och omsorgen ska vara säker och trygg för patienten. Flera fasta vårdkontakter för en patient ökar kraven på samordning. Om patienten samtycker till det kan samordningen göras med hjälp av en samordnad individuell plan. Arbetet med individuella planer beräknas komma igång under 2014.

Du skriver också att du upplevt att du blivit hånad, något jag förstås tycker är väldigt tråkigt. Patienter och anhöriga ska känna trygghet i att få ett likartat, gott bemötande oavsett vilken vårdgivare de har kontakt med, och inom landstinget arbetar personalen också kontinuerligt med att patienterna ska känna sig bättre bemötta. Arbetet sker via exempelvis utbildningar, diskussioner på arbetsplatsträffar och inte minst genom att ta tillvara synpunkter från patienter och anhöriga, såväl från de som är nöjda som från de som inte är det.

Vänlig hälsning

Denise Norström (S)
Landstingsråd
Landstinget Västmanland

Inlämnad av Christina Ersson den 2013-09-13 14:52


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

Ingen har skrivit under detta förslag.

Diskussioner

låst tråd

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2013-04-15 16:27

Forum tråd för förslag multisjuka o äldre inlämnat av ingrid. brockman fahlin.

Underskrifter

0

underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Senaste förslagen

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

Växel vid utgående samtal

1 underskrifter

Tåganslutning Hökåsen

10 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Portal levererad av