Underlätta cyklandet!

Inlämnad av:

Jakob Fjellander, 2014-07-05 20:24

Slutdatum:

2015-01-01

Jag föreslår att man ska kunna ta med sin cykel med kollektivtrafiken. Detta skulle underlätta cyklandet och därmed förbättra folkhälsan. Det ligger väl i Landstingets intresse?

Jag bor i Västerås men jobbar i Sala. Till jobbet åker jag buss. Jag skulle gärna cykla hem efter jobbet, men det går inte, för jag kan inte få cykeln till Sala. I andra län får man ta med cykeln. Man kunde få det i lågtrafik i alla fall.

Svar från landstinget

Hej Jakob

Tack för ditt förslag! Frågan om att ta med cykel på bussen har diskuterats flera gånger tidigare, och innan 2010 fanns det cykelställ på ett flertal av de regionala bussarna i Västmanland. Trots att det då sedan länge hade varit möjligt att ta med cykeln på flera av våra landsbygdslinjer hade det nyttjats i väldigt liten grad. Det fanns också ett flertal problem kopplade till detta, och därför togs möjligheten att ta med cykel på buss bort under 2010.

Cyklar inuti själva bussarna är olämpligt ur flera perspektiv. Även om det finns plats ombord är risken stor att andra resenärer smutsar ner sig när de passerar cykeln. Det finns också säkerhetsrisker ifall cykeln välter, exempelvis vid kraftiga inbromsningar. Utrymmet där cykeln skulle kunna stå är ofta utnyttjat av barnvagnar, rullatorer eller rullstolar, och cyklar ombord skulle helt klart leda till försämrade resmöjligheter för dessa resenärsgrupper. Enda möjligheten att transportera cyklar är därför med utvändiga cykelställ.

Att tillåta cyklar på bussar i stadstrafik är ytterst olämpligt av flera anledningar. Tidtabellerna är ofta tighta, beläggningen är tidvis hög och trafikmiljön runt fordonen är på många ställen otrevlig eller till och med farlig. Dessutom är behovet ofta lågt, då sträckorna ofta är relativt korta (cykelavstånd) inom stadstrafiken. I landsbygdstrafiken finns ofta mer tid i tidtabellerna som kan tillåta vissa lite längre stopp för att lyfta på och av en cykel.

Föraren är alltid ansvarig för att fordonen framförs på ett säkert sätt och blir därför skyldig att se till att cykeln sitter som den ska på cykelstället. Det är dock mycket tveksamt om föraren ska vara skyldig att hjälpa till att lyfta upp cykeln på stället. Vissa förare kommer att ha svårt av fysiska skäl att utföra detta. I vissa situationer kan det också vara svårt eller olämpligt för föraren att lämna förarplatsen.

Cyklar som transporterats en sträcka utanpå fordonen i dåligt väder blir dessutom snabbt rejält smutsiga. Det finns också en viss stöldrisk då cykeln placeras bakom bussen. Det är svårt för föraren och/eller resenären att bevaka vad som händer då bussen stannar vid en hållplats eller ett rödljus.

De cykelställ som tidigare användes hade, trots underhåll, en tendens till att se väldigt slitna ut efter ett par år ute i trafiken och drog därmed ner helhetsintrycket av bussarna. Bussar med cykelställ kräver också visst extra underhåll.

I dag används baksidan av somliga bussar som reklamplats, något som förstås inte vore möjligt om det satt cykelställ där.

Vad gäller kombinationen cykel och tåg finns möjligheten redan på Tåg i Bergslagens avgångar. SJ har inte för avsikt att tillåta cyklar ombord på tågen på Mälarbanan utan anser att utrymmet behövs till annat. De avtal landstinget har med SJ genom bolaget Mälab ger heller inga möjligheter att ställa krav på SJ att tillåta cyklar ombord.

Däremot försöker vi från landstingets sida främja cykelåkande i kombination med kollektivtrafik tillsammans med våra olika samarbetsparter. Det vi ser som viktigast är att förbättra möjligheten att tryggt och säkert kunna parkera sin cykel i närheten av hållplatsen eller stationen. Det är också viktigt att cykel- och gångvägarna till och från hållplatser och stationer är välplanerade och väl underhållna för att skapa en bra tillgänglighet även för cyklister. Landstinget har kontinuerliga diskussioner med berörda väghållare om detta.

Vänlig hälsning
Denise Norström (S)
Landstingsråd
Landstinget Västmanland

Inlämnad av Christina Ersson den 2015-03-18 08:17


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

4 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Diskussioner

låst tråd

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2014-08-08 13:21

Forum tråd för förslag Underlätta cyklandet! inlämnat av Jakob Fjellander.

Eric Söderberg

Medlem sedan: 2014-08-21 21:31

Inlagt: 2014-08-21 21:34

Detta föreslog Kristdemokraterna i Västmanland för ett tag sedan. Men det var tydligen inte möjligt att genomföra i Västmanland.

I USA är det dock möjligt!

https://www.youtube.com/watch?v=ZoE2MKHM7IA

 

Eric Söderberg

Kandidat i kommunvalet i Västerås

Amanda Agestav

Medlem sedan: 2014-08-21 22:54

Inlagt: 2014-08-21 22:54

Bra förslag!

 

Jakob Fjellander

Medlem sedan: 2014-07-05 08:52

Inlagt: 2014-08-26 08:23

Hej Eric,

 

Javisst är det möjligt. Det går på Tåg i Bergslagens tåg och det går på Pågatågen i Skåne, bland annat. Bussar är kanske svårare, men det är klart att det är möjligt även där om man vill. Det handlar till exempel om att begära det när man gör upphandlingen.

Underskrifter

4

underskrifter

Visa alla underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Senaste förslagen

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

Växel vid utgående samtal

1 underskrifter

Tåganslutning Hökåsen

10 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Portal levererad av