Medicinsk yoga på recept

Inlämnad av:

Lotta Pressfeldt, 2014-09-04 12:04

Slutdatum:

2014-12-03

Hej!

Min synpunkt och starka önskemål är att vi privata aktörer som erbjuder  MediYoga (medicinsk yoga) i Västerås, ska kunna ha ett tydligare samarbete med vården i Västmanland. Jag ser inga som helst hinder för landstinget att kunna ordinera/rekommendera den här yogaformen för patienter med ryggproblem, sömnbesvär, oro och ångest, högt blodtryck, stress och åkommor relaterade till stress då man sett/ser effekterna av yogan och hur den hjälpt/hjälper de här målgrupperna. MediYoga används idag på många håll i Sverige och på flera sjukhus och vårdcentraler.

Avslappning, mjuka rörelser utefter egen förmåga, fokus och rätt andning önskar man att alla kunde få hjälp med. Ordination av MediYoga hade troligtvis kunnat hejda ett flertal stressrelaterade besvär och sjukdomar idag. Yogaformen är kliniskt framtagen för att kunna passa alla och vi trycker hårt på att utförandet ska ske på ett inkännande sätt, efter egen förmåga och utan smärta. Det gör MediYogan till en disciplin som både är starkt effektfull och lätt att utföra.

När nu FaR-utbildningen för närvarande inte existerar i Västerås (Västmanland?) men förhoppningsvis i framtiden, finns inget, enligt mig tillräckligt samarbete och kännedomen om de fantastiska alternativ som kan vara till stöd och hjälp i vården idag. Jag tycker det är synd och önskar att man skyndsamt jobbar för att FaR-utbildning ska bli möjlig att få här i Västmanland och att man aktivt jobbar för att samarbetet ska bli enklare! 

Jag vet att många frågar efter alternativ hjälp och speciellt MediYoga, men vet inte vart dom ska söka sig. Som ett komplement till landstinget och den vården där, kan med all sannolikhet chansen öka till en bättre allmänhälsa. Att erbjuda redskap för bättre mående på flera plan måste vara det vi strävar efter?! 

Mvh

Lotta Pressfeldt 

info@yogaplan.se

073-0260071

 

Svar från landstinget

Hej Annika

Tack för ditt förslag! Det är riktigt att medicinsk yoga har tagits in i vården på flera ställen i Sverige, och det pågår också forskning om det på flera av landets största sjukhus. Men i Västmanland ingår inte den behandlingsformen i utbudet av sjukvård. Det innebär att behandlingen inte bekostas av landstinget, men den kan ändå absolut rekommenderas av sjukvården.

Landstinget arbetar för att fysisk aktivitet som behandlingsform ska öka, och vårdcentralerna får också stöd i att ordinera FaR, fysisk aktivitet på recept. Där passar ofta medicinsk yoga bra vid flera sjukdomstillstånd och även vid annan ohälsa.

Vänlig hälsning
Denise Norström (S)
Landstingsråd
Landstinget Västmanland

Inlämnad av Christina Ersson den 2015-03-18 08:44


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

5 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Diskussioner

låst tråd

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2014-09-26 16:29

Forum tråd för förslag Medicinsk yoga på recept inlämnat av Lotta Pressfeldt.

Per Matstoms

Medlem sedan: 2014-09-27 11:22

Inlagt: 2014-09-27 11:48

Tycker detta är ett utmärkt förslag. Som förslagets författare skriver har det gjorts omfattande forskning på mediyoga där dess positiva effekter har påvisats. Anser därför att det borde vara en självklarhet att erbjuda detta som ett komplement till traditionell sjukvård. 

Den medicinska yogan har hjälpt mig i processen att bli lugnare, få bättre sömn, minska problem med min rygg, öka min rörlighet och minska min stress. 

Effekterna är tydliga efter en tids utförande. 

Ing-Marie Matstoms

Medlem sedan: 2014-10-01 18:46

Inlagt: 2014-10-01 18:57

Förslaget förefaller vettigt. Mediyoga är anpassad så att alla kan utföra den oavsett fysisk förmåga. Den har som syfte att skapa balans fysiskt och mentalt och borde därför vara ett utmärkt komplement till den hårt ansträngda traditionella vården. 

Underskrifter

5

underskrifter

Visa alla underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Senaste förslagen

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

Växel vid utgående samtal

1 underskrifter

Tåganslutning Hökåsen

10 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Portal levererad av