CGM för vuxna Typ1-diabetiker i Västmanland

Inlämnad av:

Maria Arvidsson, 2014-11-12 16:40

Slutdatum:

2015-02-10

Continouse Glucose meter.

Region Skåne (som inte är känd för att vara den bästa) kommer nu att ge en CGM-mätare till alla vuxna Typ 1-diabetiker i Skåne. När kommer ett sånt förslag att läggas i Västmanland?

Det skulle ge den diabetessjuke en helt annan kontroll över sjukdomen och ge läkare och diabetessjuksköterskan helt annan information än idag. Diabetiker i länet kommer förhoppningsvis att klara sig bättre ifrån kostsamma komplikationer med sämre livskvalitet som följd. Det är idag upp till patienten att själv mäta sitt blodglykos och det skiljer väldigt mellan olika personer hur ofta detta sker.

Den som har råd kan idag köpa en sådan själv, vilket många har gjort, men alla har inte det och de diabetessjuka delas därmed upp i ett A- och ett B-lag. Där patienterna i A-laget förmodligen kommer att ha en bättre livskvalitet än de i B-laget.

Kostnaderna för detta i Skåne, beräknas till ca 35 000 kr per år.

Handlingsplanen för behandling av vuxna diabetessjuka i länet är 2 år gammal och bör vara inaktuell på många ställen. När skall denna göras om?

 

Vänligen

Maria Arvidsson, Sala

Svar från landstinget

Hej Maria

Tack för ditt förslag! Enligt de nationella riktlinjerna för diabetesvården kan hälso- och sjukvården erbjuda CGM med direktavläsning – antingen kontinuerligt eller mer kortvarigt i diagnostiskt syfte – till personer med typ 1-diabetes som har problem med återkommande höga eller låga blodsockernivåer. Landstinget Västmanland erbjuder också kontinuerlig glukosmätning (CGM) till de personer med typ 1-diabetes som utifrån medicinska prioriteringar har störst behov av metoden. Att det inte erbjuds till alla beror på att det enligt de nationella riktlinjerna behövs mer kunskap innan generell användning av CGM vid typ 1-diabetes kan rekommenderas.

För personer med typ 1-diabetes är bra möjligheter till egenmätning av blodsocker (blodglukos) en förutsättning för att uppnå bra blodsockerkontroll. Den mest använda metoden är egenmätning av blodsocker med teststickor som visar blodsockernivån vid provtagningstillfället.

Kontinuerlig glukosmätning i underhudsfettet (CGM) har blivit en alltmer använd metod. Metoden används för personer med typ 1-diabetes som har problem med kraftigt svängande blodsocker eller när man kan misstänka att det förekommer blodsockervariationer som inte låter sig fångas med tät egenmätning av blodsockret.

Det är glädjande att även den tekniska utvecklingen inom diabetesområdet på senare tid har varit snabb. Förhoppningsvis kommer detta att leda till ännu bättre metoder för blodsockermätning som kan erbjudas fler personer med typ 1-diabetes.

Du frågar också om landstingets handlingsplan för behandling av vuxna diabetessjuka. Landstingets vårdprogram för vuxna med diabetes bygger på nationella riktlinjer. De har nyligen reviderats, och därför kommer det lokala vårdprogrammet att revideras inom kort.

Vänlig hälsning
Denise Norström (S)
Landstingsråd
Landstinget Västmanland

Inlämnad av Christina Ersson den 2015-04-07 13:48


Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

1 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Diskussioner

låst tråd

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2014-12-16 11:22

Forum tråd för förslag CGM för vuxna Typ1-diabetiker i Västmanland inlämnat av Maria Arvidsson.

Underskrifter

1

underskrifter

Visa alla underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Senaste förslagen

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

Växel vid utgående samtal

1 underskrifter

Tåganslutning Hökåsen

10 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Portal levererad av