Samtalsklimat.nu

Inlämnad av:

Anne Halldin, 2018-09-20 09:46

Slutdatum:

2019-03-19

Jag vill föreslå några förändringar som grundar sig på vår grundlag om hur offentlig makt ska utövas och på två av dom globala hållbarhetsmålen som handlar om god hälsa och välbefinnande (3) och minskad ojämlikhet (10). Dessa mål ska vara uppfyllda till år 2030.

1) Alla enheter på regionen ska öppet för medborgarna och politikerna redovisa och informera om vilket uppdrag enheten och medarbetarna har. Syftet är att göra det möjligt att upptäcka var glapp mellan uppdrag finns. Glapp som gör att medborgare ramlar mellan stolarna och riskerar att fara illa. Om glapp upptäcks måste antingen uppdragen förändras eller så måste medarbetarna på enheterna informera tydligt om vilken enhet som tar vid där deras uppdrag slutar.

2) Ta bort demokratikanalens krav på att förslagsställare ska samla namnunderskrifter för att förslag ska beaktas. Initiativet till det insamlandet av underskrifter kommer från EU och EUs medborgarinitiativ. Det har sen kopierats av många kommuner och andra offentliga verksamheter i Sverige. Det här är ett sätt att sätta medborgarna på läktarplats. Man tystar engagemang genom att sätta en mycket hög tröskel för att bli lyssnad på. Det skapar inte jämlikhet utan motsatsen, positionering. På samma sätt som uppdragsstyrning skapar positionering.

Noterbart och positivt är att EU i sommar har gått ut med en enkät och direkt frågat EU-medborgarna om vad dom anser om bytet mellan vintertid och sommartid. Bara 4,5 av 508 miljoner medborgare svarade men ändå verkar man äntligen lyssna på dom medborgare som tar sig tid att engagera sig. Jämför med att ett medborgarinitiativ kräver 1 miljon namnunderskrifter från 7 länder. Ett arbete som då ska ske ideellt…

3) Tag tag i arbetsmiljöfrågorna och starta dialog med enheterna och medarbetare. Målet är att ingen ska riskera att bränna ut sig på jobbet i regionen. Stressade människor tänker och fungerar annorlunda än människor som lever i balans. Hur mycket skada stressen och utbrändheten gör – inte bara ekonomiskt – går inte att beräkna. Man måste använda sin fantasi. Därför måste man i regionen sluta att pressa medarbetare i vården över gränsen där dom slutar ta ansvar och tänka sunt. Eller där dom helt enkelt söker sig till ett annat yrke.

En stressad människa får först tunnelseende, sen sugrörsseende. Går dom sen in i väggen blir dom inte bara en stor kostnad. Risken är att dom hinner bemöta och behandla många människor illa innan dom bränner ut sig. Utbrändheten påverkar familjeförhållandet. Barnen tvingas leva med en förälder som inte kommer upp ur sängen och som inte orkar med sig själv. Stress ger alltså otrygghet i samvaron mellan människor. Och priset för det går inte att beräkna. För hur sätter man pris på att människors förtroende har tagit slut?

4) Arbeta fram en gemensam värdegrund i regionen baserad på grundlagen och dom globala hållbarhetsmålen. Regionen är en skattefinansierad verksamhet som är till för medborgarna.  I värdegrunden ska det tydligt framgå  att processer och uppdrag är medel - inte mål. Målet är att förmedla trygghet. Med en budget i balans. Min mentor när jag arbetade på ABB var chef för forskning och utveckling. Han förklarade för mig att certifieringar bara certifierar processer. Inget annat. Det finns alltså inget hinder för att ett företag som har säkerhetscertifierat sig inte tillverkar flytvästar i betong. Alltså - processer har sitt syfte. Sunt förnuft och goda värderingar har sitt.

Även Patientnämnden och IVO, inspektionen för vård och omsorg, har sina processer och uppdrag. Men hur bygger man förtroende med svaret ”Det tillhör inte vårt uppdrag”. Uppdragen och processerna gör offentliga verksamheter otillgängliga och värdelösa i den meningen att dom saknar dom grundläggande mänskliga kvaliteter som gör att vi människor kan leva och må bra tillsammans. Borde inte IVO och patientnämnden bistå i arbetet med att i regionen förmedlar trygghet och arbeta med mål som jämlikhet, god hälsa och välbefinnande? Inte bara för medborgarna utan även för medarbetarna? Att bygga förtroende genom att se till att kommunikationen fungerar – att värna om god tillgängligheten – inte bara fysisk tillgänglighet, att alla får den information dom behöver och att alla blir väl bemötta?

Exempel 1:
27 augusti 2018 – läkarintyg för parkeringstillstånd krävs.
Läkaren förklarar för oss att pengarna i Sverige är slut och att alla fuskar. Sedan fuskar hon själv med intyget för att kommunen ska bevilja parkeringstillstånd.

Exempel 2:

7 september 2018 – Svar på klagomål till patientnämnden 141160

Verksamhetschefen på vårdcentralen förklarar att uppdraget är att ge patienter en tid inom 7 dagar. Hon förklarar att patienten har fått en läkartid inom 7 dagar och ber sen om ursäkt för bemötandet vi fått i telefonen.
Problemet är att klagomålet gäller att när vi ringer och ber om en läkartid flera veckor fram i tiden kan vårdcentralen bara erbjuder tider klockan nio på morgonen. Alla andra tider är reserverade till patienter som behöver komma samma dag. Detta, att kunna erbjuda besök samma dag, är också ett av deras uppdrag – ett mätbart mål.
Den här verksamhetschefen går inte att kommunicera med för hon lever helt i sitt uppdrag och hinner inte ens sätta sig in i problemet med att alla listade patienter inte kan komma klockan nio och inte heller kräver att få komma samma dag eller inom 7 dagar. Positivt är att läkarbesöket var mycket bra. Men man undrar under vilka förhållanden dessa läkare arbetar.

Exempel 3:

Detta exempel kommer från Västerås kommun – men det belyser problemet med att processerna har blivit viktigare än värderingar. I en kurs i svenska på gymnasiet dyker det upp en uppgift som innehåller mycket grova porrtexter och även snuskigt beteende enligt traditionella värderingar. Lärare och person på skolan säger att eleverna tycker om den här uppgiften. Det gör inte vårt barn. Det visar sig att det inte går att klaga till kommunen för epost-adressen saknar mottagare. Vi kommer i kontakter med en person i kommunen via bekanta som drar i olika trådar och vi har ett möte med rektorn – som efter två timmar när vi ska bryta upp ber om att få se materialet. Hon har alltså inte förberett sig för mötet. En politiker på hög nivå tycker det är anmärkningsvärt och ber mig ringa högsta tjänsteman. Jag ringer denne som säger att jag har ju fått prata med rektorn så då är det klart. Vi har gått igenom hela processen – alltså ska vi vara nöjda.

Målet med det här förslaget, 1-4, är att förbättra kommunikationen mellan medarbetare, politiker, tjänstemän och medborgare. Men också att kommunikationen mellan regionen och andra offentliga verksamheter börjar fungera bättre så att man tillsammans börjar lösa problem – alltså regionen – kommunerna – Försäkringskassan – Länsstyrelsen osv.

Eller med ett annat ord: Samarbete. Målet är i grunden att skapa gemensamma värderingar grundat på allas medansvar för vårt samhälles utveckling.

Ur RF, Regeringsformen, en av Sveriges fyra grundlagar, kapitel 1, Statskickets grunder, paragraf 2:
Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.
Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”

Underskrifter

Det här förslaget är avslutat.

1 person(er) har skrivit under detta förslag. Klicka här för att visa alla underskrifter.

Diskussioner

Forum Administratör

Medlem sedan: 2012-03-08 15:23

Inlagt: 2018-10-08 13:51

Forum tråd för förslag Samtalsklimat.nu inlämnat av Anne Halldin.

Underskrifter

1

underskrifter

Visa alla underskrifter

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1005 underskrifter på totalt 86 förslag

Senaste förslagen

Växel vid utgående samtal

0 underskrifter

Tåganslutning Hökåsen

10 underskrifter

Gratis bussresa till läkare/sjukhus

1 underskrifter

1005 underskrifter på totalt 86 förslag

Portal levererad av