Vanliga frågor

Får vem som helst lägga förslag?
Ja, det spelar ingen roll vem du är.

Finns det andra begränsningar?
Ja, förslaget måste handla om något som Region Västmanland är ansvarigt för, till exempel hälso- och sjukvård, bussresor eller kultur.

Demokratikanalen är inte avsedd för regionens personalfrågor, eftersom de handläggs via andra kanaler.

Förslaget får inte heller rikta sig mot enskilda eller grupper av personer, och innehållet måste vara begripligt.

Vad kan jag skriva förslag om?
Allt som rör Region Västmanlands verksamheter, till exempel, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik eller kultur. Vill du veta mer om vad regionen sysslar med, gå in på regionens webbplats ltv.se.

Vad händer när jag skrivit förslaget?
Du får e-post att vi tagit emot förslaget. Senast en vecka senare publiceras det. Om det finns några oklarheter kontaktar vi dig. Det är därför vi vill ha dina kontaktuppgifter.

Hur länge ligger förslaget på webben?
Mellan tre och sex månader. Du bestämmer själv när du fyller i formuläret.

Vem kan skriva under?
Alla som är intresserade.

Hur får jag andra att skriva under?
Det bestämmer du själv. Du kan till exempel prata med dem du känner, skriva insändare, ta upp det i en organisation eller sprida det via sociala medier som till exempel Facebook.

Vilka är det som bestämmer vad som ska hända med mitt förslag?
Politikerna kommer att läsa de förslag som kommer in. Partiernas gruppledare sitter i regionens Demokratiberedning. Det är de som tar emot förslagen. Du kan läsa mer om Demokratiberedningen här.

Demokratiberedningens ordförande Mikael Andersson Elfgren (M) svarar på alla förslag. Han får hjälp av de tjänstemän som arbetar med frågan.

Om du får fler än femtio namnunderskrifter blir förslaget ett ärende där hela Demokratiberedningen diskuterar och beslutar hur regionen ska behandla förslaget. Du får ett svar om vad Demokratiberedningen bestämt. Tycker de att ditt förslag är bra kan beredningen skicka förslaget vidare för att det ska utredas och kanske också genomföras.

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 89 förslag

Senaste förslagen

Patientlyft till sjukhuset!

0 underskrifter

Låt endast patienter nyttja skattefinansierade sjuktransporter från sjukhuset

0 underskrifter

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 89 förslag

Portal levererad av