Alla får svar

Alla som skrivit ett förslag får svar. Om förslaget får mindre än femtio namnunderskrifter svarar Demokratiberedningens ordförande. Får förslaget mer än femtio namnunderskrifter blir förslaget ett ärende i  Demokratiberedningen.

Ett förslag i Demokratikanalen kan påverka på många sätt.

Ett konkret och enkelt påpekande kan medföra en ändring redan under den tid som förslaget ligger på Demokratikanalens webbplats. Partier eller enskilda politiker kan se förslaget och ta upp det i sin partiorganisation. Tidningarna kan uppmärksamma och skriva om förslaget. Förslaget kan diskuteras i sociala medier.

Men alla förslag får också en formell hantering inom Region Västmanland. Moderatorn diskuterar med ansvariga tjänstemän och politiker för att formulera ett svar på förslaget. När förslaget legat på webbplatsen de månader som förslagsställaren bestämt skickas ett svar med e-post. Svaret publiceras också på Demokratikanalen.

Om fler än femtio personer skrivit under förslaget blir det ett ärende i Demokratiberedningen. Det betyder att alla gruppledarna tillsammans diskuterar förslaget och vad som ska hända med det. Ibland skriver de ett gemensamt svar, men de kan också besluta att frågan är så viktig att den ska utredas och gå vidare, till exempel till regionstyrelsen eller någon annan instans i regionen. Förslagsställaren får veta vad som händer med förslaget och kan följa det. Allt publiceras också på webbplatsen.

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 89 förslag

Senaste förslagen

Patientlyft till sjukhuset!

0 underskrifter

Låt endast patienter nyttja skattefinansierade sjuktransporter från sjukhuset

0 underskrifter

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 89 förslag

Portal levererad av