Vanliga frågor

Får vem som helst lägga förslag?
Ja, det spelar ingen roll vem du är.

Finns det andra begränsningar?
Ja, förslaget måste handla om något som Region Västmanland är ansvarigt för, till exempel hälso- och sjukvård, kollektivtrafik eller kultur.

Demokratikanalen är inte avsedd för regionens personalfrågor, eftersom dessa handläggs via andra, redan etablerade, kanaler.

Förslaget får inte heller rikta sig mot enskilda eller grupper av personer, och innehållet måste vara begripligt.

Vad kan jag skriva förslag om?
Allt som rör Region Västmanlands verksamheter, till exempel, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik eller kultur. Vill du veta mer om vad regionen sysslar med, gå in på regionens webbplats ltv.se.

Vad händer när jag skrivit förslaget?
Du får ett e-postmeddelande om att vi tagit emot förslaget. Senast en vecka senare publiceras det. Om det finns några oklarheter kontaktar vi dig. Det är därför vi vill ha dina kontaktuppgifter.

Hur länge ligger förslaget på webben?
Mellan tre och sex månader. Du bestämmer själv när du fyller i formuläret.

Vem kan skriva under?
Alla som är intresserade.

Hur får jag andra att skriva under?
Det bestämmer du själv. Du kan prata med dem du känner, skriva insändare, ta upp det i en organisation eller sprida det på Facebook till exempel.

Vilka är det som bestämmer vad som ska hända med mitt förslag?
Alla politiker kommer att läsa de förslag som kommer in. Partiernas gruppledare sitter i regionens Demokratiberedning. Det är de som tar emot förslagen. Läs mer här om vad Demokratiberedningen är.

Demokratiberedningens ordförande Denise Norström (S) svarar på alla förslag. Hon får hjälp av de tjänstemän som arbetar med förslagen.

Om ditt förslag får mer än femtio namnunderskrifter blir förslaget ett ärende där hela Demokratiberedningen diskuterar och beslutar hur regionen ska behandla förslaget. Du får reda på vad som händer med ditt förslag.

Populäraste förslagen

Rehabilitering på folkhögskola

216 underskrifter

1425 kronor mer till sjuksköterskorna!

163 underskrifter

Inrätta direktbussen Skinnskatteberg-Västerås som permanent linje!

130 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Senaste förslagen

Diskriminering av äldre

1 underskrifter

Växel vid utgående samtal

1 underskrifter

Tåganslutning Hökåsen

10 underskrifter

1007 underskrifter på totalt 87 förslag

Portal levererad av